پاورپوینت درمورد حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - مرجع تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
پاورپوینت درمورد حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20   محتویاتهدفدامنه کاربرد رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهتاريخ تایید صورتهاي ماليرویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهشناخت و اندازه گیری  رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامهنمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامهنمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامهنمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامهسود سهامتداوم فعالیتافش اتاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری     قسمتی از پاورپوینتهدفهدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، وب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.•طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.    دامنه کاربرد« این استاندارد باید برای گزارشگری مالی  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود»    رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهرویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می‌دهد. این رویدادها را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد :الف: رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه :  رویدادهایی که شواهدی در‌ ‌مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می‌کند.ب: رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.و . . . ...

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

 

 

 

محتویات

هدف

دامنه کاربرد

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

تاريخ تایید صورتهاي مالي

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

شناخت و اندازه گیری
 
رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه

نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامه

سود سهام

تداوم فعالیت

افش

اتاریخ اجرا

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

هدف

هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و

ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.

طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.
 
 
 
 
دامنه کاربرد

« این استاندارد باید برای گزارشگری مالی  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود»

 

 

 

 

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ میدهد.

این رویدادها را میتوان به دو گروه طبقهبندی کرد :

الف: رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه :  رویدادهایی که شواهدی در‌ مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میکند.

ب: رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

و . . .قیمت: 4,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر


پاورپوینت تئوری های مدیریت


پاورپوینت توزیع و نگهداری دارو(سیاست ها و روش ها)


پاورپوینت توزیع میانگین نمونه


پاورپوینت تغذیه گیاهان زراعی


پاورپوینت درمورد زندگی ما و گردش زمین


پاورپوینت درمورد مديريت شهري در جهان


دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – UML


پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه


پاورپوینت درمورد جانورشناسی


پاورپوینت درمورد آریتمی های قلبی


پاورپوینت درمورد تمدن ترکیهکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp تأیید صورتهای مالی پاورپوینت درمورد حسابداري تاریخ تأیید صورتهای درمورد حسابداري رويدادهاي nbsp دامنه کاربردlaquo nbsp nbsp دامنه nbsp nbsp تاریخ ترازنامه صورتهای مالی رویدادهای بعد رويدادهاي بعد این استاندارد رویدادهای غیرتعدیلی پاورپوینت درمورد تاریخ ترازنامهنمونهzwnj تاریخ ترازنامه رویدادهای تاريخ میzwnj صورتهای رويدادهاي استاندارد پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهnbsp nbsp nbsp تأیید صورتهای مالی پاورپوینت درمورد حسابداري تاریخ تأیید صورتهای درمورد حسابداري رويدادهاي nbsp دامنه کاربردlaquo nbsp nbsp دامنه nbsp nbsp تاریخ ترازنامه صورتهای مالی رویدادهای بعد رويدادهاي بعد این استاندارد رویدادهای غیرتعدیلی پاورپوینت درمورد تاریخ ترازنامهنمونهzwnj تاریخ ترازنامه رویدادهای تاريخ میzwnj صورتهای رويدادهاي استاندارد